FEEL GOOD! School

*Autenticita * Sebevědomí * Sebeřízení * Asertivita
Motivace * Empatie * Smysl v práci a životě 

Rozvojové programy na farmě a u vás ve škole zaměřené na emoční a sociální kompetence pro:  

 • žáky II. stupně základních škol
 • studenty středních a vysokých škol

Workshop emoční inteligence na farmě:

 • celodenní program (6-8 hodin)  
 • kapacita max 30 studentů 
 • pod vedením kvalifikovaných lektorů rozvoje osobnosti 
 • je vhodný pro seznámení v prvním ročníků, stmelení třídy v průběhu studia nebo jako zážitkový pobyt při ukončení studia
 • obsahuje teoretickou a praktickou část na téma EQ
 • v rámci praktické části programu se hravě a nenuceně procvičují se zejména takové dovednosti jako asertivita a empatie, sebeuvědomění, sebeřízení, motivace a další - dovednosti pro studijní a pracovní život

Workshop u vás ve škole:

 • kapacita max 30 studentů, délka 45 min

Obsah workshopu:

 • Co je emoční inteligence a její význam pro život, práci a studium
 • Jak nám emoční inteligence pomůže při výběru studia a volbě povolání

Cena workshop ve škole 100 Kč/student

Cena workshop na farmě 500 Kč/student, doprovod zdarma