FEEL GOOD! School

*Autenticita * Sebevědomí * Sebeřízení * Asertivita
Motivace * Empatie * Smysl v práci a životě 

Rozvojové programy na farmě  zaměřené na emoční a sociální kompetence pro:  

 • žáky II. stupně základních škol (10 - 15 let)
 • studenty středních a vysokých škol (15+)

Kurz/Workshop emoční inteligence:

 • program na farmě a v přírodě 
 • kapacita max 30 studentů 
 • jednodenní nebo dvoudenní program
 • pod vedením kvalifikovaných lektorů rozvoje osobnosti 
 • je vhodný pro seznámení v prvním ročníků, stmelení třídy v průběhu studia nebo jako zážitkový pobyt při ukončení studia
 • obsahuje teoretickou a praktickou část na téma EQ
 • v rámci praktické části programu se hravě a nenuceně procvičují se zejména takové dovednosti jako asertivita a empatie, sebeuvědomění, sebeřízení, motivace a další - dovednosti pro studijní a pracovní život
 • při dvoudenním programu je možné přespání  v hamakách nebo ve stanech na farmě nebo v lese po cestě

Cena:  

 • jednodenní program (6-8 hodin), pro věk 10 - 15 let:                             500 Kč/osoba
 • jednodenní program (6-8 hodin), věk 15+:                                             1000 Kč/osoba
 • jednodenní program s večerním posezením ( max. 12 hodin):             1500 Kč/osoba
 • dvoudenní program, pouze areál v Českém ráji:                                 3000 Kč/osoba
 • doprovod zdarma