FEEL GOOD! in life

Kurz emoční inteligence s oslíkem

Zahrnuje následující témata:

 • zdravé sebevědomí
 • schopnost se prosadit a říct svůj názor (asertivita)
 • mít respekt k ostatním i k sobě samému
 • vědět co chci a stát za tím
 • schopnost komunikovat a vyjadřovat svoje pocity
 • způsob našeho myšlení a jeho význam
 • naše emoce a zacházení s nimi
 • na začátku si samozřejmě povíme i o oslí povaze a jejích specifikách, naučíme se zásadám  vedení oslíků a budeme trénovat jednotlivá témata v jejich interakci

K čemu je to dobré

 • odpočinout, zastavit se, podívat se na sebe z jiné perspektivy
 • zjistit, jaké jsou naše silné a slabé stránky v oblasti EQ
 • dozvědět se jak ovlivňují naše chování naše emoce a zažité vzorce uvažování
 • naučit se být pánem nad vlastními emocemi a jak je využívat ve svůj prospěch
 • zjistit jaké informace nám přinášejí naše emoce
 • poznat práci s tělem, abych se ovládl/a např. ve stresové situaci
 • naučit se nastavovat svoje hranice a hájit svoji integritu, umění říkat ne a stát za svým

Proč s oslíkem?

Osel je velmi citlivý parťák, který při interakci s člověkem vyžaduje určité postoje, mentální rozpoložení a ovládání vlastních myšlenek a emocí. Reflektuje naše nitro a dává zpětnou vazbu svým chováním. Od svého vůdce očekává takové vlastnosti jako je vyrovnanost, pozitivnost, pozornost, respekt, empatie, soustředěnost, kreativita a další kvality. Proto je to výborný parťák na procvičování sociálních kompetencí ve vztahu k sobě (být si vědom vlastních emocí a myšlenek), tak i směrem k našemu okolí (být dobrým kolegou a šéfem nebo partnerem v rodině). V interakci s oslíkem se učíme stanovovat hranice, vnímavost k ostatním, uvědomovat si svoje emoce a umění je korigovat. 

Jak to probíhá?

Kurz probíhá v areálu farmy a následně se putuje do přírodního parku Povodí Kačáku, který je hned za bránami farmy. V areálu farmy je k dispozici trail park - soubor různých překážek, na kterých zkoušíme ovládání oslíků a svoje vůdcovské schopnosti nutné pro interakci s nimi.

Je to výborný způsob naučit se lépe zacházet se svoji psychikou, náladami a rozpoložením.

FEEL GOOD! private

Individuální kurz

Průběh:

 • na farmě: teorie emoční inteligence a práce s tělem (vnímání sebe sama a napojení na oslíka, ovládání emocí, asertivita, umění motivace, vnitřní zklidnění, řeč těla, mentální vzorce a další) + cvičení s oslíky na trail parku (interakce na překážkách), procházka do přírodního parku  s oslíkem se zaměřením na procvičování jednotlivých dovedností a kompetencí)
 • půldenní kurz: 4000 Kč / 1 osoba
 • půldenní kurz: 7000 Kč / 2 osoby*
 • celodenní kurz: 7000 Kč / 1 osoba 
 • celodenní kurz: 12.000 Kč / 2 osoby*

* přihlásíte se jako 2 osoby, které se znají a důvěřují, nevadí vám společný program, vzájemná interakce, pozorování, přijímání zpětné vazby od druhé osoby

v rámci celodenního kurzu je v ceně občerstvení a oběd

půldenní kurz - 4 hodiny, celodenní kurz 7-8 hodin

FEEL GOOD! private

Skupinový celodenní kurz

Průběh

 • teorie emoční inteligence a práce s tělem (vnímání sebe sama a napojení na oslíka, ovládání emocí, asertivita, umění motivace, vnitřní zklidnění, řeč těla, mentální vzorce a další) + cvičení s oslíky na trail parku (interakce na překážkách), oběd, túra do přírodního parku s oslíkem se zaměřením na rozvoj jednotlivých dovedností a kompetencí
 • v ceně je občerstvení a oběd
 • 4000 Kč / 8 hodin

Dopřejte si time-out pro Vaši duši v přírodě!