FEEL GOOD! in life

Pro rok 2021 připravujeme:

Cesta k autenticitě

Putování s oslíky k sobě samému, smysluplnému životu, opravdovosti a spokojenosti v práci a životě 

Obsah kurzu:

 • sdílení příběhů 
 • moderovaná diskuze
 • práce a cvičení s tělem - uvolnění, uzemnění, zpřítomnění
 • teorie emoční inteligence a jak nám může pomoci na cestě k sobě
 • práce ze země s oslíky a cvičení jednotlivých témat emoční inteligence
 • túra do přírodního parku


Kurz emoční inteligence s oslíkem

Sebepoznání, sebeřízení, motivace, asertivita, empatie, aktivní přístup

Osel je velmi citlivý parťák, který při interakci s člověkem vyžaduje určité postoje, mentální rozpoložení a ovládání vlastních myšlenek a emocí. Reflektuje naše nitro a dává zpětnou vazbu svým chováním. Od svého vůdce očekává takové vlastnosti jako je vyrovnanost, pozitivnost, pozornost, respekt, empatie, soustředěnost, kreativita a další kvality. Proto je to výborný parťák na procvičování sociálních kompetencí ve vztahu k sobě (být si vědom vlastních emocí a myšlenek), tak i směrem k našemu okolí (být dobrým kolegou a šéfem nebo partnerem v rodině). V interakci s oslíkem se učíme stanovovat hranice, vnímavost k ostatním, uvědomovat si svoje emoce a možnost je korigovat.

Kurz probíhá v areálu a ve volné přírodě. V areálu farmy je k dispozici trail park - soubor různých překážek, na kterých zkoušíme ovládání oslíků a svoje vůdcovské schopnosti nutné pro interakci s nimi.

Je to výborný způsob naučit se lépe zacházet se svoji psychikou, náladami a rozpoložením.

Kurz je vhodný pro děti (individuální¨hodinové lekce) i dospělé (půldenní individuální nebo celodenní skupinový blok). Pro děti má kurz i animoterapeutický charakter. S oslíky si mohou vyzkoušet potřebu starat se o další bytost, mít zodpovědnost za své chování a nést za ně důsledky, vnímat a respektovat jiné bytosti, případně mohou odbourávat strach a nejistotu ze zvířat.

Zahrnuje následující témata:

 • zdravé sebevědomí
 • schopnost se prosadit a říct svůj názor (asertivita)
 • mít respekt k ostatním i k sobě samému
 • vědět co chci a stát za tím
 • schopnost komunikovat a vyjadřovat svoje pocity
 • způsob našeho myšlení a jeho význam
 • naše emoce a zacházení s nimi
 • pro ty, kdo u nás ještě nebyli - na začátku si samozřejmě povíme i o oslí povaze a jejích specifikách, naučíme základům ovládání oslíků, naučíme se o ně pečovat atd.


*Autenticita * Sebeuvědomění * Sebeřízení * Asertivita

Leadership * Empatie * Smysl v práci a životě 

 • odpočinout, zastavit se, podívat se na sebe z jiné perspektivy
 • zjistit, jaké jsou naše silné a slabé stránky v oblasti EQ 
 • dozvědět se jak ovlivňují naše chování naše emoce a zažité vzorce uvažování
 • naučit se být pánem nad vlastními emocemi a jak je využívat ve svůj prospěch
 • zjistit jaké informace nám přinášejí naše emoce 
 • poznat práci s tělem, abych se ovládl/a např. ve stresové situaci  
 • naučit se nastavovat svoje hranice a hájit svoji integritu, umění říkat ne a stát za svým když je to důležité 

FEEL GOOD! together

Skupinový seminář - putování:

 • celodenní (8 hodin) skupinový seminář s oslíky pro dospělé 
 • včetně nápojů a občerstvení (oběd a piknik)
 • Průběh: 
 • dopoledne na farmě: teorie emoční inteligence a práce s tělem (vnímání sebe sama a napojení na oslíka, ovládání emocí, asertivita, umění motivace, vnitřní zklidnění, řeč těla, mentální vzorce a další)  +  cvičení s oslíky (interakce na překážkách), oběd, odpoledne putování cca 6 km do přírodního parku v s oslíky (po cestě rozvoj jednotlivých dovedností a kompetencí)
 • 3000 Kč/ osoba/ 1 oslík
 • 4000 Kč/ 2 osoby/ 1 sdílený oslík

FEEL GOOD! private 

Individuální kurz

 • individuální kurz EQ s oslíky  
 • teorie + cvičení (práce s tělem, interakce s oslíky na překážkách) a procházka v přírodním parku

Dospělí:

 • 3000,- Kč/  půldenní kurz - 4 hodiny/osoba, vlastní oslík
 • 5000,- Kč/půldenní kurz - 4 hodiny/2 osoby, vlastní oslík
Děti: 
 • 2000,- Kč/ 4 hodinové lekce / 1 dítě, vlastní oslík
 • 5000,- Kč/4 hodiny/ 2-3 sourozenci, vlastní oslík

termín dle domluvy ve všední den


Dopřejte si time-out pro Vaši duši v přírodě!