Asertivita a osel - aneb jak nás osel naučí umění říkat ne

01.03.2020

Tvrdohlavý jako osel - to jsme slyšeli mnohokrát. Co ale nevíme je, že za domnělou tvrdohlavostí se skrývá mnohem hlubší význam. A je to právě umění asertivity, které oslík umí velmi dobře a od kterého se to můžeme hravě naučit. 

"Neříkej ano, když chceš říci ne" - to je pravý význam asertivity. Umění znát svoje hodnoty, cíle, meze a být schopný je uhájit, pokud je to nutné. Být přímý, nemanipulativní, ohleduplný. Být asertivní znamená chovat se v souladu sám se sebou, svoji povahou a podstatou. Asertivita nám pomáhá zachovávat sebeúctu bez ohledu na to, zda máme úspěch nebo ne. "Assert" znamená tvrdit, uplatňovat nebo prosazovat. Ale není jen o prosazení. Začíná to uvědoměním, co chci a co je pro mně důležité (cíle, hodnoty). To znamená, člověk musí znát sám sebe a svoje limity. Znamená to i umět si říct o pomoc, odpočinek, umění vyjádřit názor a nenechat se odbýt manipulativními technikami jiných. To je pro mnohé často nezvyklý postoj a dovednost, jelikož chceme být dokonalí, nápomocní, nechceme vyvolávat konflikt atd.. Ustupovat a pomáhat je jistě chválihodné, nesmíme přitom ztratit sami sebe a svůj vnitřní klid. Záhy totiž může následovat nespokojenost, vyčerpání nebo depresivní stavy. Být asertivní znamená umět se uplatnit bez ponižování, ale i bez agrese. Umění nacházet řešení uprostřed mezi útěkem a útokem. Dosahovat toho co chceme s citem a ohledem na ostatní. Schopnost k nezaplacení ať již v rodinných nebo pracovních vztazích. 

A jak nám v tom pomůže osel? 

Jistě jste slyšeli, že osel je tvrdohlavé zvíře... Ale osel je spíše právě velmi asertivní zvíře. Ví co chce, kde jsou jeho hranice, je opatrný a neúplatný.  Vlastním chováním nám ukáže, co znamená být asertivní. Pokud má nějaký názor, nepomůže ani násilí, ani úplatky v podobě pamlsků,  abychom ho přesvědčili. Přesvědčit ho můžeme svoji vlastní asertivitou, respektem, citlivostí, upřímností. Změnou svých postojů, mentálních vzorců, vidění sama sebe... 

Teorie asertivity těsně propojená s nácvikem a ukázkami v interakci s oslíkem je mimořádně účinná metoda rozvoje pro děti i dospělé.