FEEL GOOD! School

*Autenticita * Sebeuvědomění * Sebeřízení * Asertivita
Motivace * Empatie * Smysl v práci a životě 

Rozvojové programy na farmě a u vás ve škole zaměřené na emoční a sociální kompetence pro:  

 • žáky II. stupně základních škol
 • studenty středních a vysokých škol

Workshop na farmě:

 • celodenní program (6 hodin) s možnosti oběda 
 • kapacita max 30 studentů 
 • pod vedením kvalifikovaných lektorů rozvoje osobnosti 
 • je vhodný pro seznámení v prvním ročníků, stmelení třídy v průběhu studia nebo jako zážitkový pobyt při ukončení studia
 • obsahuje teoretickou a praktickou část na téma EQ
 • v rámci praktické části programu se hravě a nenuceně procvičují se zejména takové dovednosti jako asertivita a empatie, sebeovládání a motivace - schopnosti, které jsou důležité ve studijním životě i pracovním procesu
 • v termínu duben - červen a září

Workshop u vás ve škole:

 • kapacita max 30 studentů, délka 45 min, 1 lektor
 • v termínu říjen - březen

Obsah workshopu:

 • Co je emoční inteligence a její význam pro život a práci
 • Jak nám emoční inteligence pomůže při výběru studia a volbě povolání
 • Jak zlepšit studijní schopnosti pomocí emoční inteligence

Cena workshop ve škole 100 Kč/student

Cena workshop na farmě 300 Kč/student, doprovod zdarma